Miesto projektuHrad Ľupča je jednou z najcennejších historických dominánt Horehronia, ktorá v sebe ukrýva mimoriadne vysokú pamiatkovú hodnotu predovšetkým kvôli jeho autentickosti a hmotnej podstate. Je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 77. Bol postavený na severnej strane pomerne úzkej kotliny rieky Hron, uzavretej z južnej strany svahmi Slovenského Rudohoria a zo severnej strany svahmi Nízkych Tatier, na hradnom brale s nadmorskou výškou 375 m.n.m.

Počiatok výstavby hradu je datovaný do obdobia po tatárskom vpáde do Uhorska, čo bolo v rokoch 1241 – 1242. Prvá nepriama zmienka o hrade pochádza z roku 1250, kedy sa písomne spomína cesta zo Zvolena do Ľupče a to ako „ ad magnam viam, que vadit de villa Zoulum in Lypche“. O význame Ľupče svedčí hlavne listina z roku 1255, ktorou Belo IV. udelil mestské práva Banskej Bystrici. V dokumente sa priamo uvádzalo, že spomínaná Banská Bystrica leží v blízkosti Ľupče. Hradný komplex bol využívaný ako sídlo uhorských panovníkov, na poľovnícke účely ako aj na spravovanie krajiny spoza jeho múrov. Hradný areál sa počas storočí neustále menil a v každom historickom období sa budovali nové prístavby.

V súčasnosti sa člení na dve základné časti: horný hrad s nádvorím a dolný hrad s veľkým štvorcovým nádvorím a hospodárskym zázemím.

"ZACHRÁŇME DEDIČTSTVO NAŠICH PREDKOV"


HORNÉ NÁDVORIE

Je situované v najvyššie položenej časti hradu. Nádvorie má tvar šošovky a vzniklo prestavbami a dostavbami v priebehu viacerých storočí.

Najstaršou časťou nádvoria je neskorogotický donjon. Jeho fasády sú v prízemnej časti členené vstupom do suterénu s cisternou s polkruhovým kamenným portálom. Prvé poschodie má okenný otvor v kamennom ostení v súčasnosti pod vrstvami mladších omietok. Podobne aj druhé poschodie donjonu má okenný otvor v kamennom ostení orientovaný do nádvoria.

Menšia časť fasád horného nádvoria na poschodí orientovaná na východ má renesančnú dobu vzniku. Sú tu situované tri pôvodné okenné otvory v kamenných profilovaných osteniach ako aj dve staršie strieľne.

Najvýraznejšou a architektonicky najkomplexnejšou časťou horného nádvoria je pristavaná baroková arkádová chodba. Arkádová chodba je charakteristická hranolovitými piliermi s profilovanou rímsou vo vrchnej časti, na ktoré sú položené stlačené oblúky klenbových pásov. Arkádová chodba je zaklenutá pruskou klenbou na prízemí aj poschodí. V juhozápadnej časti fasád nádvoria je vstavaná hranolovitá stavba ako súčasť barokovej etapy výstavby, ale s odlišnými fasádami na nárožiach zdobenými maľovaným kvádrovaním tehlovočervenej farby.

Na prízemí sú nosné piliere voľne stojace na teréne, na poschodí sú jednotlivé piliere arkádovej chodby spojené murovaným parapetom vo vrchnej časti ukončené jednoduchou profilovanou rímsou. Na juh orientovaná časť arkádovej chodby v časti pri kaplnke je v jedno poli ukončená trojuholníkovým tympanónom lemovaným profilovanými rímsami v strede so slnečnými hodinami.

" Granty EHP a Nórska - Aj fondy môžu byť jednoduché "


Stručná história hradu
Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_exterier_13Hrad_Lupca_exterier_25Hrad_Lupca_exterier_31

„ZACHRÁŇME DEDIČTSTVO NAŠICH PREDKOV“

Slovak Version
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2015, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.