O projekte


Projekt obnovy horného nádvoria hradu Ľupča je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

"ZACHRÁŇME DEDIČTSTVO NAŠICH PREDKOV"

Obnova nádvoria sleduje dva hlávné ciele :

ODVODNENIE NÁDVORIA

Odvodnenie horného nádvoria vyrieši jeden zo závažných technických problémov dlhodobého zavĺhania murív hradu, ich znehodnocovania a poškodzovania. Ide o výmenu morálne, ale aj technicky zastaraného odvodnenia horného nádvoria hradu, čím sa značne zredukuje priesak vody zo zrážok, ktorá spolu s vodou z okolitých striech vsakuje do podložia a postupne znehodnocuje nižšie podlažia, základové murivá a suterény hradu. Skladba nových vrstiev s hydroizolačnou fóliou a položenie kamennej dlažby je zárukou dlhodobého ochránenia historických stavebných konštrukcií pred ďalším znehodnocovaním. Opravou tohto kľúčového problému nádvoria sa pomôže zamedziť vzniku vážnych statických porúch.

REŠTAUROVANIE FASÁD

Cieľom pamiatkovej obnovy je aj sanácia pôvodných murív horného nádvoria, reštaurovanie fasád priliehajúcich k nádvoriu a technicky šetrné ochránenie a prinavrátenie pôvodného historického výrazu bez negatívnych zásahov do stavebnej podstaty historickej pamiatky. Reštaurovaním dosiahneme prinavrátenie autentickej historickej podoby a odstránenie viacerých sekundárnych zásahov, ktoré tam boli vybudované v priebehu dvadsiateho storočia.

V rámci projektu podporovaného EEA bude tiež vybudovaný suchovod (suché potrubie na požiarnu vodu vedúce z dolného nádvoria), čím sa významne zlepšia protipožiarne opatrenia tejto historicky cennej pamiatky.

Čo prinesie rekonštrukcia ?

Obnovou horného nádvoria vznikne ďalšia zrekonštruovaná ucelená časť hradu – prekrásny historický celok hradu, ktorý poskytne priestor pre množstvo kultúrnych, spoločenských či vzdelávacích podujatí.
- rozšíri sa expozičný priestor hradného areálu,
- vznikne priestor pre výstavy regionálnych, národných, aj medzinárodných umelcov,
- vznikne priestor vhodný na usporiadanie šermiarskych dobových vystúpení,
- vznikne priestor pre ukážky ľudových remesiel,
- vznikne plocha úre usporiadavanie príjemných večerných koncertov vážnej hudby
- a v neposlednom rade, priestor plný dávnej atmosféry, atraktívny pre návštevníkov dychtiacich po histórii jedného z najzachovalejších hradov na Slovensku.


" Granty EHP a Nórska - Vykročme bližšie k vyšším európskym štandardom "Mini-fotogaléria
Kliknutím na malý náhľad sa zobrazí veľká fotografia.
Navštívte našu FOTOGALÉRIU pre viac fotografií.

Hrad_Lupca_exterier_13Hrad_Lupca_exterier_25Hrad_Lupca_exterier_31

„ZACHRÁŇME DEDIČTSTVO NAŠICH PREDKOV“

Slovak Version
Copyright © Železiarne Podbrezová a.s. 2015, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.